De ambities


Samenwerken aan vier ambities

Samen met veel mensen vanuit verenigingen, sportaanbieders, onderwijs en zorg is er invulling gegeven aan vier ambities. Met elkaar zijn we nagegaan wat echt belangrijk is voor Súdwest-Fryslân.

De ambities zijn omgezet in doelen en acties die zijn opgenomen in het Sportakkoord. Klik hieronder op de ambitie waar je meer over wilt weten.

Ambitie 1: Sport en bewegen voor iedereen

“Iedereen doet mee.”

Iedere inwoner van Súdwest-Fryslân zou een leven lang plezier moeten kunnen beleven aan sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, afkomst, seksuele geaardheid of sociale posities. We willen belemmeringen weghalen… lees verder >


Ambitie 2: Goed in bewegen

“Jong geleerd is oud gedaan.”

Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijkse leven van kinderen. Het doel van deze ambitie is om via het onderwijs en verenigingen dit weer vanzelfsprekend te maken… lees verder >


Ambitie 3: Positieve sportcultuur & vitale sportaanbieders

“Sport en bewegen is leuk, eerlijk en veilig. Er is volop keuze voor iedereen.”

Sporten is leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is de basis voor een leven lang sporten. We willen ervoor zorgen dat sportaanbieders aandacht hebben voor een positieve sportcultuur… lees verder >


Ambitie 4: Duurzame sportinfrastructuur

“Klaar voor de toekomst.”

Mensen moeten overal goed kunnen sporten en bewegen. We willen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Niet alleen op sportvelden of in zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook in het stadspark en op het trapveldje in de wijk… lees verder >