Ambitie 4: Duurzame sportinfrastructuur


“Klaar voor de toekomst.”

Wat is het plan?

Er wordt al veel gedaan om het beweegaanbod in Súdwest-Fryslân toekomstbestendig te maken. Zo zijn er goede accommodaties, is er een schone omgeving en een groot aanbod aan sporten, ook in de dorpen. Maar je bent nooit te ambitieus, toch? Dit zijn de plannen uit het Sportakkoord in het kort:

  • Onderzoeken hoe we de openbare ruimte zo kunnen maken dat mensen uitgedaagd worden om te bewegen.
  • Inzetten op samenwerking tussen verenigingen als het gaat om duurzame investeringen.

Contact

info@sportakkoordsudwest-fryslan.nl
Stuur bericht >


Overige ambities

Lees de plannen voor:

Ambitie 1: Sport en bewegen voor iedereen

Ambitie 2: Goed in bewegen

Ambitie 3: Positieve sportcultuur & vitale sportaanbieders