Ambitie 3: Positieve sportcultuur & vitale sportaanbieders


“Sport en bewegen is leuk, eerlijk en veilig.”

Wat is het plan?

We mogen in Súdwest-Fryslân enorm trots zijn op ons bruisende verenigingsleven. Zoveel sporters, vrijwilligers, trainers, bestuursleden en organisaties die zich vol enthousiasme inzetten voor sport: dat is toch geweldig?! Uiteraard blijven we ons verenigingsleven ontwikkelen en uitbreiden. Dit zijn de plannen uit het Sportakkoord in het kort:

  • Verenigingen inspiratiesessies ‘positief coachen’ aanbieden.
  • Een gezonde sportkantine en rookvrij terrein stimuleren.
  • Meer vrijwilligers bij verenigingen betrekken. Dit via de ouders van kinderen en via jeugd in het onderwijs.
  • Sportservices inzetten en breed bekend maken, zodat vrijwilligers en trainers nog deskundiger worden.
  • Verenigingen helpen om meer met elkaar en met buurtverenigingen samen te werken.

Hier zijn we mee bezig

check
Gezonde sportomgeving

Samen werken we aan een gezonde sportomgeving voor sporters, vrijwilligers en toeschouwers. Maar hoe creëer je een gezonde omgeving? Vanuit ambitie 3 helpen we mee bij dit project, waar onder andere deze video een resultaat van is.

check
Masterclasses

Gedurende de eerste maanden van 2022 worden er 4 masterclasses gegeven. De masterclasses zijn bedoeld voor alle trainers en coaches van verenigingen in Súdwest-Fryslân. Inspirerende sprekers leiden je in op het onderwerp en bespreken ‘best practices’.


Contact

info@sportakkoordsudwest-fryslan.nl
Stuur bericht >


Overige ambities

Lees de plannen voor:

Ambitie 1: Sport en bewegen voor iedereen

Ambitie 2: Goed in bewegen

Ambitie 4: Duurzame sportinfrastructuur