Ambitie 1: Sport en bewegen voor iedereen


“Iedereen doet mee.”

Wat is het plan?

Ook al is er in Súdwest-Fryslân al een afwisselend aanbod voor alle leeftijdsgroepen, toch zijn er grote plannen. Dit zijn de plannen uit het Sportakkoord in het kort:

  • Kinderen en volwassenen die weinig bewegen in beweging brengen.
  • Nieuwe en andere vormen van sport en bewegen stimuleren.
  • Inzetten op dat iedereen aansluiting kan vinden bij een vereniging.
  • Onderzoeken wat financiële mogelijkheden zijn voor sport en bewegen.

Hier zijn we mee bezig

check
check

Sporten met een beperking op het Voortgezet Onderwijs

Er is een plan uitgewerkt om leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te laten ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Dit gaat om een samenwerking tussen een voortgezet onderwijs school en gehandicaptensport Súdwest Fryslân. Leerlingen ervaren hoe het is om te sporten met een beperking en gaan in gesprek met sporters die een beperking hebben. De ontmoeting zorgt voor meer begrip.

Beweegcarrousel

Speciaal voor volwassenen en ouderen die niet gemakkelijk zelfstandig kunnen sporten is de Beweegcarrousel bedacht. Mensen met fysieke of mentale klachten, een chronische ziekte of een gezondheidsrisico ervaren vaak een belemmering in het bewegen. Een passende vorm van bewegen of sport vinden op een andere plek dan de vertrouwde en veilige omgeving van de (para)medici is een opgave. Daarom ligt er een plan voor een beweegcarrousel. Deze mensen worden via een warme overdracht in contact gebracht met verschillende vormen van sport en bewegen zodat een drempel weg wordt genomen en de doelgroep zich laagdrempelig kan oriënteren.

check
done
Special Heroes

Met het project Special Heroes maken kinderen uit het speciaal basisonderwijs onder schooltijd en na schooltijd kennis met sport en cultuur. om zo een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen. Het doel is dat kinderen met een beperking meer bij verschillende verenigingen terecht kunnen. Met dit programma ervaren leerlingen hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Hun wensen staan centraal, op basis daarvan krijgen ze passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan (rolstoel)dansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen.

Súdwest Sport!

Op dit moment beoefent 60% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar weinig tot geen sport. Het doel is om dit terug te brengen naar 20% in 2025. Stichting Activity Foundation is samen met het lokale sportakkoord bezig een digitaal platform te creëren waarop een verzameling sportactiviteiten te vinden is voor deze jongeren. Aangeboden door verschillende verenigingen en sportclubs. De jongeren kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse sporten. Om hiermee een meer sportieve invulling van hun vrijetijdsbesteding te bevorderen. Ook vergroot dit de deelname van jongeren in het verenigingsleven.

Wil je als maatschappelijke organisatie of bedrijf ook meedoen aan dit plaform? De stichting zoekt nog partijen. Neem contact op met Gert-Jan Pels via onderstaande link.

check
G-atletiek en Frame running

De vraag voor sporten met een beperking wordt steeds groter. Ouders worden steeds bewuster dat kinderen met een beperking wel kunnen sporten. Alleen is het lastig omdat kinderen niet altijd aansluiting kunnen vinden bij de reguliere sportvereniging of bij teamsporten. Door in te zetten op een individuele sport zoals atletiek, proberen we de drempel weer laag te maken. Binnen atletiek zijn er verschillende disciplines om te beoefenen. Daarnaast behoort Frame Running ook tot de mogelijkheden.
Kiinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking rennen bij deze sport op de atletiekbaan met een RaceRunner. Dat is een driewielig loopframe. Een goed alternatief voor atleten die niet aan rolstoelsporten kunnen doen.

Frame running proberen? Dat kan in juni en juli met de gratis proeflessen!
Lees het in dit bericht

check
Respons

Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs leren met het pedagogisch beweegprogramma Respons omgaan met pesten, groepsdruk, agressie, geweld en onveiligheid. Vaak vormen deze thema’s een belemmering bij jeugd om niet te gaan sporten of uiteindelijk af te haken met alle gevolgen van dien in hun verdere leven. Met dit programma leren de deelnemers omgaan met groepsdynamieken en ervaren hoe leuk het is om te bewegen binnen een groep. Door de nieuw aangeleerde “respons” kunnen de leerlingen uitstromen naar diverse sporten zoals: zwemmen, kaatsen, korfbal, gymnastiek etc. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben kunnen doorstromen naar één op één coaching om aan zichzelf te werken.

Het grootste gedeelte van de kosten voor de scholen is via het sportakkoord gesubsidieerd.


Contact

info@sportakkoordsudwest-fryslan.nl
Stuur bericht >


Overige ambities

Lees de plannen voor:

Ambitie 2: Goed in bewegen

Ambitie 3: Positieve sportcultuur & vitale sportaanbieders

Ambitie 4: Duurzame sportinfrastructuur