21 maart 2022

Respons project succesvol op scholen in Sudwest-Fryslân

Een mooi vervolg in 2022

In 2021 is gestart met het project Respons. Het doel van Respons is leren omgaan met pesten en groepsdruk in het basis- en voortgezet onderwijs.

Dertien Respons docenten werden in 2021 opgeleid. Hierdoor kon gestart worden met tien klassen. Daardoor zijn al 225 kinderen bereikt, een fantastisch aantal. De scholen zijn erg enthousiast en de leerlingen geven mooie feedback met uitspraken als: “Ik heb geleerd hoe ik steviger in mijn schoenen kan staan”, “Ik voel me nu vrijer om hulp te vragen”, “Ik weet nu veel beter hoe ik mijn grenzen kan aangeven” of “Ik heb meer vertrouwen in de groep, aan het begin van het jaar kende ik mijn groep nog niet echt maar stap nu veel makkelijker op iemand af”. 

Voor 2022 staan er vijftien klassen gepland. Ook is er 1 Sport Zorgt traject succesvol afgerond. Het andere Sport Zorgt traject schuift mee naar volgend schooljaar waar er meer animo verwacht wordt. Om bekendheid te geven aan dit project is er eind 2021 een mailingactie via de post d.m.v. een informatiebrief en flyer naar 50 basisscholen in gemeente Súdwest-Fryslân gedaan die al diverse reacties op hebben geleverd.

Het project is ontstaan vanuit ambitiegroep 1 Sporten en bewegen voor iedereen’ van het lokaal Sportakkoord. 

Pedagogische en preventieve beweegmethode

Respons is een preventieve beweegmethode die leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs leert omgaan met pesten en groepsdruk. De basis van Respons wordt gevormd door een op vechtsport gebaseerde pedagogische methode. Deze is uitgewerkt in een lessenreeks voor het onderwijs. De lessen zijn afgestemd op de doelgroep.
Sport wordt ingezet als pedagogisch instrument om de benodigde vaardigheden en inzichten over te brengen op de deelnemers. Uniek aan Respons is dat het de leerlingen op een leuke en fysieke manier uitdaagt zélf te werken aan het oplossen van problemen. Tijdens de lessen worden leerlingen getraind in het weloverwogen, proportioneel en oplossingsgericht reageren op dreigende situaties (zoals pesten of groepsdruk). We noemen dit ook wel de flexibele respons. Ze leren situaties zelf te beoordelen en de juiste reactie te geven op gebeurtenissen die een andere (flexibele) reactie (respons) vragen.