29 december 2021

Súdwest-Fryslân volop in beweging dankzij Sportakkoord

Samen met verenigingen, sportaanbieders, onderwijs en zorg is in 2021 hard gewerkt om de sport- en beweegambities uit het Sportakkoord van Súdwest-Fryslân te bereiken. Dit gebeurde met nieuwe laagdrempelige projecten voor jong en oud. Ook was er aandacht voor een positieve sportcultuur en werden sportaanbieders geholpen om zich klaar te maken voor de toekomst.

Het project Respons is één van deze laagdrempelige projecten. Deze opvoedkundige bewegingsmethode helpt bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en de gevolgen hiervan. Respons richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het stimuleren van positieve groepsvorming.
De kennis en vaardigheden, die de leerlingen opdoen met deze methode, leveren een bijdrage aan opvoeding en vorming. Met een thematische lesaanpak, aandacht voor plezier en bouwen op positieve ervaringen doet Respons een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Niet de situatie, maar de wijze waarop je ermee omgaat, staat centraal.


Sinds de start in september 2021 deden er al tien klassen uit het basisonderwijs aan mee. Alle klassen van de ruim 50 basisscholen binnen gemeente Súdwest-Fryslân komen in aanmerking voor dit mooie project.

In 2021 werd er naast Respons, ook gewerkt aan de meer dan tien andere sport- en beweegambities. Van webinars over gezonde sportomgevingen tot het weer op weg helpen van ouderen om, na een periode van fysiotherapie, weer te gaan te sporten.
De projecten van het Sportakkoord krijgen in 2022 een vervolg.

Iedereen in beweging

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen, maar niet voor iedereen een gewoonte. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar voor veel mensen ook belangrijk vanwege de sociale contacten. Ruim de helft van alle Nederlanders beweegt voldoende en sport wekelijks.

Súdwest-Fryslân sloot zich met een lokaal Sportakkoord aan bij de ambities die zijn verwoord in het landelijke Sportakkoord. Samen met sportpartijen, gemeenten en maatschappelijke partners wordt een extra impuls gegeven aan lokale sport. Daarnaast wordt de kracht van sport beter benut voor een vitale en sociale samenleving, zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. De inzet van bijvoorbeeld de buursportcoaches is hier een ander voorbeeld van.

Ook een sportief idee? Deel het via deze knop: