Trots op het Sportakkoord


Waarom een Sportakkoord?

In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee wil het ministerie van VWS met sportpartijen, gemeenten en maatschappelijke partners:

  • een extra impuls geven aan de lokale sport;
  • de kracht van sport beter benutten voor een vitale en sociale samenleving;
  • dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.
Súdwest-Fryslân zit niet stil

Natuurlijk sluiten we als grootste Friese gemeente helemaal aan bij deze ambities van het Sportakkoord. En we starten zeker niet op nul. We hebben namelijk al een sport- en beweegbeleid en een uitvoeringsplan voor de buurtsportcoaches. Waar we naartoe streven? Dat Súdwest-Fryslân in 2040 de gezondste en vitaalste woon- en leefgemeente van Noord-Nederland is.

  • Wist je dat in Súdwest-Fryslân 68,2% van de inwoners genoeg beweegt?! Dat is 5,2% meer dan het landelijke gemiddelde.

Wie is verantwoordelijk?

Het Sportakkoord is niet van iemand, maar van iedereen. Het is een akkoord ván de mensen en voor de mensen; iedereen die meedoet is gelijk en bepaalt zelf de koers. Wie meedoet aan het akkoord mag zelf bepalen waar meer of minder aandacht aan gegeven wordt.

Stuurgroep en werkgroepen

Om wel een duidelijke richting aan het Sportakkoord te geven, zijn er vijf groepen die zich het hele jaar door inzetten voor het akkoord. De stuurgroep ontvangt alle aanvragen en de werkgroepen richten zich ieder op één ambitie.

  • Wist je dat er in Súdwest-Fryslân zich ruim vierhonderd organisaties bezighouden met sport en bewegen?!

Vier ambities

Samen met veel mensen vanuit verenigingen, sportaanbieders, onderwijs en zorg is er invulling gegeven aan vier ambities.

Voel jij je betrokken bij sport en bewegen?

Samen werken we de komende jaren aan de uitvoering van dit sportakkoord. We gebruiken hiervoor de werkwijze van een vereniging. Iedereen die zich aansluit bij deze vereniging geeft samen inhoud en uitvoering aan het sportakkoord. Je kunt meedenken, meebeslissen én meedoen.

Wil je meedoen?

Laat het de stuurgroep weten.

Stuur een bericht >