Veelgestelde vragen


Waarom bestaat het Sportakkoord?

In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Hiermee wil het ministerie van VWS met sportpartijen, gemeenten en maatschappelijke partners:

  • een extra impuls geven aan de lokale sport;
  • de kracht van sport beter benutten voor een vitale en sociale samenleving;
  • dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een Sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Wat staat er in het Sportakkoord?

In het Sportakkoord van Súdwest-Fryslân ligt de focus op vier ambities. Bij iedere ambitie zijn doelstellingen opgesteld.

Bekijk het Sportakkoord

Lees meer over de ambities

Van wie is het Sportakkoord?

Het Sportakkoord is niet van iemand, maar van iedereen. Het is een akkoord ván de mensen en voor de mensen; iedereen die meedoet is gelijk en bepaalt zelf de koers. Wie meedoet aan het akkoord mag zelf bepalen waar meer of minder aandacht aan gegeven wordt.

Stuurgroep en werkgroepen

Om wel een duidelijke richting aan het Sportakkoord te geven, zijn er vijf groepen die zich het hele jaar door inzetten voor het akkoord. De stuurgroep ontvangt alle aanvragen en de werkgroepen richten zich ieder op één ambitie.

Hoe praat ik mee binnen de gemeente?

Wil je werken aan de toekomst van jouw club of meedenken over de toekomst van sport en sportclubs in jouw gemeente? Stuur een bericht naar de stuurgroep van het lokale Sportakkoord in Súdwest-Fryslân. Of mail gelijk naar info@sportakkoordsudwest-fryslan.nl.

What’s in it for me?

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Adviseur Lokale Sport kan bijvoorbeeld helpen met kiezen wat voor jouw club goed is.

Staat jouw vraag er niet tussen?

We horen het graag als jouw vraag er niet tussen staat. Dit helpt ons om het Sportakkoord en de website beter aan te laten sluiten op de wensen van inwoners van de gemeente.

Stuur een bericht of mail jouw vraag naar info@sportakkoordsudwest-fryslan.nl.